IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

Návrhy vytápění domu

Navrhujeme vytápění domu

Navrhujeme řešení

Základní otázkou je, jaký zdroj tepla je pro vytápění vašeho rodinného domu ten nejlepší? Stejně důležitou otázkou je však i celkové nastavení topného systému a možnosti kombinace více zdrojů tepla. Vyznáváme filosofii, že hlavní starostí, když připravujeme návrh řešení, musí být zájmy zákazníka – investora a ne zájmy konkrétního dodavatele, s nímž spolupracujeme. Díky zkušenostem s celou paletou technických řešení - solárními systémy, dřevozplyňujícími kotli, tepelnými čerpadly - díky kontaktu s celou řadou výrobců a dodavatelů Vás nebudeme směřovat k předem určenému výsledku, ale vytvoříme projekt na míru Vašim potřebám a možnostem. Potřebujete-li poradíme Vám, jak ekologicky, levně a pohodlně vytápět Váš dům, či byt.

Projektujeme

Po schválení návrhu systému topení investorem vytvoříme i projekt jeho zapojení a instalace. V případě potřeby - stavební řízení, nebo u složitějších systémů - dodáme projekt vypracovaný zkušeným projektantem. Výhodná je spolupráce na projektu topení nebo celého TZB již při návrhu dispozice nového domu a rozvržení topného systému v technické místnosti. Někdy jsou nutné i další dispoziční změny. Zkušenosti nám potvrzují, že investice do projektu topení od odborníka na TZB se vyplatí. Vyhneme se tak problémům, jejichž řešení je pak mnohem nákladnější.

Administrace